Vaš finansijski prijatelj.

Više informacija

Sve što treba da znate o kamatnim stopama

Šta je kamatna stopa?

Kamatna stopa je parameter kojim se određuje naknada za pozajmljeni kapital (novac), koju klijent plaća banci. Stopa i uslovi plaćanja ove naknade utvrđuju se prilikom zaključenja ugovora o kreditu. Ovaj procenat uzima u obzir trajanje kredita, prirodu preuzetih rizika i garancije koje nudi banka.

Gde se usmerava novac dobijen od kamata?

Kamate služe tome da se banka obezbedi od tri slučaja:

  1. U slučaju da neko ne otplaćuje kredit. Iako se većina ugovora poštuje, nulti rizik ne postoji i deo kamatne stope će se koristiti za kompenzaciju tog rizika.
  2. Za pokrivanje operativnih troškova provajdera, odnosno za plaćanje usluga koje pruža banka. Ove usluge uključuju rukovanje vašom prijavom, analizu vaše situacije ili administrativne aktivnosti.
  3. Za dodatne usluge kao što je osiguranje koje dolazi sa ugovorom o kreditu. Možete da povežete osiguranje za mesečnu ratu, a ono će vam poslužiti da u slučaju otkaza na poslu, povrede od udesa ili bolesti,  pokrijete Vašu mesečnu ratu.

Kreditna sposobnost i poštenje su dva izuzetno važna pojma za svakoga ko želi da aplicira za kredit. Da biste maksimizirali svoju pregovaračku moć sa bankom, neophodno je da dostavite kompletnu dokumentaciju, kao i kompletnu prijavu u kojoj je predstavljena vaša finansijska situacija.

Imajte na umu procenu Centralne banke. Kada se prijavite, banka će svu Vašu dokumentaciju proveriti u centralnom sistemu . Što ste više puta aplicirali, veći je rizik da dobijete lošu ocenu (ZEK kod). Zato je savet da se za jedan kredit prijavite jednom.

Izmirujte svoje mesečne obaveze na vreme. Zakasnela plaćanja će uticati na procenu centralne banke i oslabiti vašu kreditnu sposobnost.

Mi u Đinđić kreditima imamo rešenje i za najkompleksnije finansijske situacije klijenta. Sa preko 25.000 obrađenih upitnika godišnje, 90% uspešne realizcije kredita i 25 godina iskustva stekli smo veliko ekspertsko znanje u oblasti potrošačkim kreditima, zahvaljujući čemu vam možemo osigurati najbolje kamatne stope, punu logističku i pravnu podršku, maksimalnu posvećenost – jednom rečju uslugu najvišeg kvaliteta.