Vaš finansijski prijatelj.

Više informacija

Otkup kredita

Kada je otkup kredita dobar finansijski potez?

Uzeli ste nekoliko kredita, zakupa, kreditnih kartica, prodajnih kartica i mesečne rate su postale veliko opterećenje za vaš budžet, ali i za praćenje i kontrolu troškova.

Kako biste optimizovali ukupne troškove, dobro rešenje je konsolidacija kredita, koja se sastoji u otkupu svih vaših obaveza (kredita, kartica, lizinga) prema različitim bankama sa ciljem da ih spojite u jednu mesečnu ratu.

Prednosti otkupa kredita

Postoje mnoge prednosti otplaćivanja jednog kredita u poređenju sa plaćanjem nekoliko odvojenih kredita, kreditnih kartica, lizinga… Glavne prednosti su što otkup daje mogućnost da prilagodite mesečnu ratu i pronađete balans u ličnom mesečnom budžetu.

Takođe, ostvarujete i nižu kamatnu stopu, nižu ratu i dobijate mogućnost da stare kredite, sada objedinjene, otplaćujete na duži vremenski period. Ukoliko ste klijent Kompanije Đinđić krediti, period otplate vam se može produžiti i do 120 meseci, a kamatne stope su već od 3,9%. Pored toga, nećete imati troškove obrade kod banaka.